Aanmelden Voorjaarscompetitite 2019

21 november 2018


Er kan weer worden opgegeven voor de voorjaarscompetitie 2019 van de KNLTB. Alle informatie over de voorjaarscompetitie is te vinden op de website van de KNLTB. Speeldata en competitievormen vind je in de bijgevoegde afbeeldingen.

Veranderingen
De KNLTB heeft de competitiesoorten van de districts-/ regiocompetities geharmoniseerd. Als gevolg van een te grote versnippering in het aanbod, wat leidt tot te veel niveauverschillen en lange reisafstanden én het afschaffen van de districts- en regiogrenzen, zijn er verschillende competitiesoorten samengevoegd en is het aanbod teruggebracht van ruim 300 soorten naar circa 90 soorten. 
 
Daarnaast zijn er ook soorten met verschillende leeftijdsgrenzen samengevoegd, omdat:
  • Data aangetoond heeft dat de leeftijden van de spelers in de verschillende leeftijdscategorieën vrijwel identiek zijn 
  • Het aantal deelnemers dermate laag was dat er niet langer een kwalitatief sterke competitie aangeboden kan worden
Hierdoor is een uniform landelijk aanbod gecreëerd. Dit landelijke aanbod wordt aangevuld met een aantal regio specifieke soorten.
 
Voordelen voor jou!
Als competitiespeler ben je natuurlijk benieuwd wat deze verandering van het competitieaanbod voor jou gaat betekenen. Dit zijn de belangrijkste voordelen: 
  • Minder niveauverschillen zijn binnen de poules;
  • Kortere reisafstanden;
  • Meer variatie in tegenstanders 

Meedoen?
Wil je deelnemen? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens: 
  • Naam captain (e-mail + telefoonnummer) 
  • Gewenste competitievorm uit bovenstaande afbeelding. 
  • Namen en bondsnummers van alle teamleden 

Opgeven kan tot en met 6 januari 2019. Na deze data kan deelname niet gegarandeerd worden. 

Hopenlijk hebben wij op TV Klaaswaal ook dit voorjaar weer volle banen en kantine tijdens de competitiedagen!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 186 571 112

Address

Molendijk 51
3286 BG Klaaswaal