Lidmaatschap

Tennisvereniging Klaaswaal (TVK) is in juni 1973 opgericht. Het tennispark is eigendom van de vereniging. Er zijn 4 gravel tennisbanen en twee padelbanen. Deze zijn allen van verlichting voorzien. In het clubhuis bevindt zich een dames- en een herenkleedruimte en een kantine met bar en keuken, welke door de leden van TVK zelf wordt geëxploiteerd.

CONTRIBUTIE 2024
De contributie wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld.

Contributies: Senioren €185,00 Tennis en Padel
  Senioren €145,00 Alleen tennis (alleen voor personen welke in 2022 lid waren van TVK)
  Studenten * €100,00 Tennis en Padel
  Junioren €60,00 Tennis en Padel
  Zomerlidmaatschap €60,00 3 maanden (geen knltb lid) onbeperkt vrij tennissen.
  Competitielid €40,00 Uitkomen in KNLTB competities voor TV Klaaswaal (geen vrij spelen). Voorwaarde is dat men KNLTB-lid is bij een andere tennisvereniging gedurende het seizoen.
Introducees: Senioren en junioren €5,00  
Afkoop diensten: Senioren en Studenten €40,00 per dienst  
Borg sleutel tennispark: Per gezin / huisadres €10,00  


* Dit lidmaatschap geldt voor leden van 18 jaar en ouder die studeren en een studiepas kunnen overleggen aan de ledenadministratie. 


LIDMAATSCHAPSREGLEMENT

 1. Een lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • Seniorleden zijn leden die op 1 januari 17 jaar of ouder zijn;
  • Juniorleden zijn leden die op 1 januari 16 jaar of jonger zijn;
  • Studenten zijn seniorleden, welke op 1 januari 27 jaar of jonger zijn én een dagstudie van méér dan 20 uur per week volgen (verplicht schoolverklaring tonen).
 2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 januari bij de ledenadministratie te geschieden. Indien de opzegging na 1 januari ontvangen wordt, zal de contributie onverminderd voldaan moeten worden. Bij niet tijdige opzegging continueert het lidmaatschap automatisch.
 3. Elk TVK lid ontvangt ongeveer 2 weken na aanmelding en contributiebetaling als bewijs van geldig lidmaatschap de KNLTB ledenpas. Deze kan in de kantine van TVK opgehaald worden. De ledenpas moet voorzien worden van een pasfoto. Deze pasfoto moet bij aanmelding worden verstrekt aan de ledenadministratie en bij voorkeur digitaal, zodat de ledenpas geldig gemaakt kan worden voor toernooien. Alleen een ledenpas met pasfoto is geldig voor deelname aan competities en toernooien van de KNLTB. Tijdens het openingstoernooi kan de ledenpas worden afgehaald bij TVK, onder voorwaarde dat de volledige contributie reeds ontvangen is door TVK resp. ter plaatse contant betaald wordt. Alleen leden met een ledenpas mogen gebruik maken van de tennisbanen.
 4. Leden kunnen, zij het tegen betaling, ‘niet leden’ introduceren tegen betaling van € 5,00 per 2 afhangbeurten (1 uur speeltijd). Indien de bardienst aanwezig is, kan aldaar betaald worden. ‘Niet leden’ mogen maximaal 2 maal per jaar geïntroduceerd worden. Indien geen bardienst aanwezig is, resp. verwacht mag worden aanwezig te zijn, moet het introducégeld van tevoren bij één van de TVK bestuursleden voldaan zijn.
 5. Wij kunnen de contributies en kantineprijzen relatief laag houden dankzij de medewerking van elk lid. Hierbij behoort ook de voor elk seniorlid verplichte diensten. In het eerste lidmaatschapsjaar is het lid uitgesloten van diensten. Ieder lid vervult jaarlijks 4 diensten in de vorm van kantine-, klus- en/ of keukendiensten. Leden vullen zelf via de website de diensten in voor een vooraf vastgestelde datum. Raadpleeg voor verdere informatie de handleiding voor het invullen van de diensten welke via de website beschikbaar is. Wanneer het lid voor de deadline van het zelfstandig inplannen voor het betreffende lidmaatschapsjaar de diensten niet via de website ingevuld heeft, worden de diensten door het bestuur / kantinecommissie ingevuld.
 6. Wanneer een lid geen diensten wenst te vervullen dan dient dit uiterlijk op 21 februari van het betreffende lidmaatschapsjaar door gegeven te worden aan de ledenadministratie. Bij het niet vervullen van diensten wordt naast de contributie €100 in rekening gebracht.
 7. Iedereen die bardienst draait is verplicht het IVA-certificaat te behalen. Een beschrijving hiervoor is te vinden op de website van de vereniging. Tevens dient het lid de instructies voor bardienst te volgen zoals deze in de kantine te vinden zijn.
 8. Het tennispark is alleen toegankelijk met een sleutel. Per gezin / huisadres wordt slechts 1 sleutel verstrekt tegen betaling van € 10,00 borg. De sleutel blijft dus eigendom van TVK en dient bij opzegging van het lidmaatschap te worden teruggegeven. De € 10,00 borg wordt dan geretourneerd. Indien de kantine niet geopend is, kan met deze sleutel tevens de baanverlichting ingeschakeld worden en de kleedruimtes bezocht worden.
 9. De banen zijn, bijzondere omstandigheden uitgezonderd, het hele jaar open (op zondag geen kunstverlichting). Wanneer de banen zacht zijn (na bijvoorbeeld hevige regenval of bij periode van dooi) zijn de banen niet bespeelbaar. Dit wordt ook via de website of mail gecommuniceerd.
 10. Het patroon van het lidmaatschapsjaar ziet er als volgt uit:
  • Gedurende het jaar helpen alle leden ons park (clubhuis en banen en accommodaties) te onderhouden. De werkzaamheden geschieden onder deskundige leiding. Voor elk lid geldt, dat de wil om te helpen belangrijker is dan de deskundigheid.
  • Februari/maart: contributie facturen worden verstuurd. Betaling kan ook contant geschieden bij de penningmeester;
  • ± 1 april openingstoernooi op onze TVK banen voor junioren en senioren op zaterdag of zondag;
  • Voorjaarscompetities op zaterdag, zondag, maandagavond, dinsdag, dinsdagavond, donderdag of vrijdagavond van KNLTB, district en/of Hoeksewaard regio gedurende ongeveer 7 weken voor junioren en senioren;
  • Mei t/m oktober zijn diverse ‘toernooien’ op ons park en in de omgeving.
 11. Aanvragen voor tennislessen (alleen of in groepen) moeten bij de tennisschool worden ingediend. Informatie hierover op de website onder tennislessen.
 12. Van de ‘Open Toernooien’ waarover TVK geïnformeerd wordt, liggen in het clubhuis de inschrijfformulieren gereed en/ of hangt een toernooiposter.
 13. Spelen op één van de banen mag pas nadat de baan op het afhangbord met de ledenpas gereserveerd wordt. Uw ledenpas moet tijdens de volledige speelperiode die u op de baan bent blijven hangen. U mag dus niet reserveren terwijl u nog speelt. Bij een groot spelersaanbod, wordt u geacht ‘dubbels’ te spelen. De spelers moeten na het spelen de baan in goede staat achterlaten, d.w.z. geveegd en zo nodig gesproeid.
 14. Te allen tijde afhangen op de baan waar het langst ononderbroken gespeeld wordt en waar een enkel gespeeld wordt eerder afhangen dan waar gedubbeld wordt.
 15. De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal etc.
 16. Het bestuur is verplicht eenmaal per jaar een ‘algemene ledenvergadering’ bijeen te roepen (in de periode januari/februari).


JAARLIJKSE ACTIVITEITEN

 • Openingstoernooi: individuele deelname, voor junioren en senioren op zaterdag of zondag
 • Voorjaarscompetitie KNLTB: Senioren April - Juni
 • Dames Hoeksche Waard competitie: Senioren, Donderdagochtend tijdens Voorjaarscompetitie, Dames dubbel
 • Open Toernooi TVK: week 23 in mei/juni, enkel, dubbel en/of mix.
 • Open 40+ toernooi: week 40 in september/ oktober , dubbel en/of mix voor senioren
 • Najaarscompetitie KNLTB: Senioren September - November
 • Pasjesavond: Woensdagavond 20:00 uur van april t/m oktober: enkel, dubbel en/of mix voor senioren

Deelname is van belang om meer leden te leren kennen en geeft meer mogelijkheden tot spelen.


GEDRAGSREGELS OP EN ROND DE TENNISBAAN

 • Als je voor een wedstrijd hebt ingeschreven of een uitnodiging daarvoor hebt geaccepteerd, speel dan ook. Verhinderingen zijn alleen gepermitteerd bij ziekte, blessure of persoonlijke omstandigheden mits tijdig gemeld.
 • Van het begin af aan moet het spel ononderbroken gespeeld worden. Pogingen om te pauzeren of rustperioden te verlengen om daaruit voordeel te behalen zijn ongeoorloofd.
 • Opzettelijk hinderen van de tegenstander is niet alleen tegen de regels; het getuigt ook van weinig sportief gedrag en misstaat de tennisspeler.
 • Toeschouwers (ouders, coach, vrienden etc.): moedig ze aan om te komen kijken, maar maak ze niet tot raadgevers, lijn- of scheidsrechters. Overigens mogen ze zich niet met het spel bemoeien.
 • Iedereen die een baan betreedt moet tennisschoeisel dragen en om te spelen dient tevens tenniskleding gedragen te worden.
 • Het is gebruikelijk dat de winnaar van een wedstrijd zijn tegenstander(s) na de wedstrijd een drankje aanbiedt.


SPELREGELS ALGEMEEN

 • In of uit. Gun je tegenstander het voordeel van de twijfel en blijf sportief.
 • Leuk of niet. Jij beslist over alle ballen op jouw speelhelft. Je tegenstander over alle ballen op zijn speelhelft. Bij twijfel help je elkaar.
 • Spontaan “UIT” roepen, terwijl bij nader inzien de bal “IN” was. Geen nood, gewoon met luide stem de “call” herroepen.
 • Toeschouwers zijn geen raadgevers of scheidsrechters. Vraag ze niets.
 • Je hoeft je nooit in de telling te vergissen. De serveerder moet bij elke nieuwe service de set stand en de game stand hardop zeggen.
 • Voetfouten bij de service en netfouten tijdens het spel zijn niet toegestaan. Doch speel je zonder scheidsrechter, dan kun je beter alle aandacht aan het spelen geven, als op deze moeilijk te beoordelen voet- of netfouten.
 • Als je een bal naar de andere baan terug speelt, of gaat halen, wacht dan tot het punt is uitgespeeld, idem bij overlopen naar een andere baan.
 • Vecht niet elke beslissing aan, maar oefen je sportiviteit en respecteer je tegenstander.

Algemeen geldt, dat in het bovenstaande door de ‘Algemene Ledenvergadering’ van TVK of door het bestuur wijziging(en) en/of aanvullingen aangebracht kunnen worden. 


OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Bij wet is geregeld dat verenigingen verplicht zijn om duidelijk bekend te maken hoe een lidmaatschap kan worden opgezegd. Daarom maken we bij deze alle leden erop attent dat het opzeggen van het lidmaatschap als volgt in zijn werk gaat:

 • Voor 31 december van het kalenderjaar dient schriftelijk of per email te worden opgezegd.
 • De opzegging dient te worden gestuurd aan de ledenadministratie.
 • De opzegging wordt dan actief per het volgende kalenderjaar/seizoen.
 • Niet opgezegde lidmaatschappen worden telkens met 1 jaar verlengd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 186 571 112

Adres

Molendijk 51
3286 BG Klaaswaal (Postadres: Kreupeleweg 12, 3286 BC Klaaswaal)

KVK-nummer

40321033